Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która została opracowana jako podsumowanie i uzupełnienie przygotowanych w ramach projektu „Kulturalna Transfuzja” scenariuszy zajęć i zestawu zadań twórczych. Opublikowana praca to nieocenione źródło inspiracji dla nauczycieli i edukatorów. Omawiana ona koncepcję humanistycznej edukacji kontekstowej (HEK) oraz zachęca do korzystania z przygotowanych w ramach projektu scenariuszy i gier mentalnych. Autorzy. Ta praktyczna publikacja, opracowana przez doświadczonych nauczycieli, edukatorów i społeczników, stanowi cenny przewodnik i źródło gotowych materiałów dydaktycznych, cennych zarówno dla rozwoju kreatywności uczniów, jak i ich przewodników nauczycieli.

Aby zapoznać się z publikacją, kliknij w przycisk powyżej.

Z recenzji prof. Magdaleny Bąk, metodyczki nauczania, wykładowczyni akademickiej:

Proponowana publikacja jest na pewno koniecznym i logicznym uzupełnieniem projektu „Kulturalna Transfuzja”, pozwala potencjalnym użytkownikom lepiej poznać filozofię uczenia, która leży u podstaw humanistycznej edukacji kontekstowej, zwraca uwagę na istotne korzyści z niej wynikające i może zachęcić do skorzystania z udostępnionych materiałów w efektywny sposób. Przyjęta tutaj koncepcja „nauczyciele – nauczycielom” wydaje się najefektywniejszą formą komunikowania i promowania idei edukacji kontekstowej i pozwala optymistycznie patrzeć na wykorzystanie wypracowanych w ramach „Kulturalnej Transfuzji” rozwiązań w przyszłości.

Sylwetki Autorów i Autorek:

Ewa Noworzyn-Pilch (redaktorka publikacji)

Małgorzata Grzonka (radaktorka publikacji)

Tomasz Buja

Barbara Dziembała

Szymon Witczak