Zadanie kreatywne: Średniowieczna geografia

Hieronim Bosch działał czasach poprzedzających wielkie odkrycia geograficzne. Wiedza na temat geografii świata była wtedy dosyć ograniczona, a większość ludzi nie mogła sobie pozwolić na podróże.  Średniowieczne mapy przedstawiały kontynenty zgodnie z doktryną kościoła, umieszczając w centrum Jerozolimę. Wierzono, że rajski ogród znajduje się na ziemi, i można do niego dotrzeć podróżując na wschód. Artyści swoją wiedzę o dalekich krainach mogli czerpać jedynie z nielicznych relacji podróżników.

  • Obejrzyj dostępne w internecie średniowieczne mapy świata. Czym róznią się od współczesnej kartografii? Możesz skorzystać z Wikipedii, albo zacząć od artykułu w serwisie Medievalists.net.
    Wskazówka dla pasjonatów historycznej kartografii: w sieci udostępniona została jedna z największych na świecie kolekcji map, należącą do Davida Rumseya, prezesa wydawnictwa Cartography Associates. Zawiera ona około 120 tys. map, z których najstarsze pochodzą z XVI w.
  • Znany historyk sztuki Wilhelm Fraenger stwierdził, że Hieronim Bosch, malując środkową część tryptyku „Ogród rozkoszy ziemskich”, inspirował się dostępnymi mu opisami Indii. Według średniowiecznych przekonań to właśnie w tej odległej krainie miał znajdować się ziemski raj. Wysłuchaj fragmentów popularnego w czasach Boscha dzieła „Historia Eusebii”, książki opisującej podróże Aleksandra Wielkiego do Indii. Uruchom wyobraźnię, wciel się w średniowiecznego artystę i wykonaj przedstawienie baśniowej krainy zgodne z usłyszanym opisem – w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej.
  • Posłuchaj Historii Euzebii. Plik dźwiękowy znajdziesz obok.

Fragment średniowiecznego tekstu „Historia Eusebii” za: Fraenger, W., 1999, Bosch, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Więcej informacji o dziele „Historia Eusebii” możesz znaleźć w artykule na stronie British Library.