Zadanie kreatywne: Manifest wolnościowy

            Od zarania dziejów ludzkość bezustannie mierzy się z łamaniem praw wolnościowych Walka o wolność przybierała i stale przybiera różnorakie formy we wszystkim możliwych dziedzinach życia w tym: politycznych, ekonomicznych, duchowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych itd. 

Wyznaczanie granic państwowych, walka o wolne wybory czy prawa wyborcze, wyznanie religijne, prawo do swobody wypowiedzi, prokreacji, identyfikacji seksualnej czy wręcz możliwości decydowania o swoim ciele i jego wyglądzie, to tylko niektóre płaszczyzny, gdzie walka o tą fundamentalną wartość, jaką jest wolność, wydaje się nie mieć końca. Nie ma chyba części globu ziemskiego, gdzie prawa i wolności jednostki, grupy czy narodu nie zostają naruszane lub wręcz odbierane.

Temat wolności przewija się w wielu utworach literackich, muzycznych czy filmowych, a także jako inspiracja dla wielu artystycznych dzieł, które nie rzadko wywołują kontrowersje i sprzeciwy. Przykładem może być tęcza, symbol wieloznaczny, odnoszący się do pięknego zjawiska pogodowego, biblijnego przymierza i różnorodności seksualnej, a także motyw znanej instalacji artystycznej.

Tęcza, instalacja artystyczna – Julita Wójcik

Plac Zbawiciela, Warszawa, Polska

Niezgoda na wszelką niesprawiedliwość, nierówność, dyskryminację może i ma prawo przybierać różne formy. Wytyczanie reguł, gdy w grę wchodzi ochrona swobód, wydaje się nie mieć podstaw.

Każda forma sprzeciwu, buntu, niezgody wobec łamania praw powinna i musi znaleźć poparcie i akceptację, gdyż szeroko rozumiana WOLNOŚĆ to nadrzędne prawo każdego!

Zadanie:

Przygotowanie MANIFESTU WOLNOŚCIOWEGO, którego celem jest zwrócenie uwagi na prawa i wartości, które są ci bliskie, a których istnienie jest kwestionowane lub negowane;

  • zastanów się lub przedyskutuj w większym gronie jakie wartości ci najbliższe są lub mogą być ograniczane
  • utwórzcie panel dyskusyjny na żywo lub on-line (np. aplikacja Teams, Discord)
  • wybierzcie temat lub tematy, które są dla was kluczowe
  • przemyślcie formy w jakich chcecie się wyrazić (wszelkie opcje do wyboru np. plakat, protest song, fotografia, krótki filmik, instalacja artystyczna itd.)
  • wymyślcie i wykonajcie LOGO/ SYMBOL grupy, obrazujący wasz cel

(technika dowolna- komputerowa, rysunek, plakat). Przykłady poniżej:

https://pl.freepik.com/premium-wektory/wolnosc-logo-branding-tozsamosc-corporate-vector-design_39448466.htm

https://pl.anarchistlibraries.net/library/crimethinc-od-demokracji-do-wolnosci

  • zastanówcie się w jaki sposób możecie zwrócić uwagę innych i zachęcić ich do wsparcia waszych działań
  • wykonajcie LAPBOOK, który pomoże wam zebrać pomysły – skorzystajcie z przykładowych szablonów (Printerest, Fraubuda) lub wykonajcie własne
  • wybierzcie czas i miejsce do rozpowszechnienia waszej akcji – umieśćcie informacje o tym np. w mediach społecznościowych

FIGHT FOR YOUR RIGHTS!

Moduł: „Tęcza (nie) przeraża. O wolności, prawach człowieka i granicach sztuki.”