Zadanie kreatywne: Kapsuła czasu

Najbardziej rozpoznawalne dzieło Salvadora Dali obraz „Trwałość pamięci”, znany także pod nazwami „Uporczywość pamięci”, „Cieknące zegary” czy „Miękkie zegary” przymusza nas, odbiorców, do zastanowienia się nad własną egzystencją, kruchością życia, nieodwracalnością przemijania czy niemożnością zawrócenia wskazówek na tarczy naszego ludzkiego zegara…..

Jak zatem spróbować przechować nasz obraz dla innych?

Na pewno znane ci jest pojęcie kapsuły czasu, której zadaniem jest przechowanie dla przyszłych pokoleń kluczowych informacji o społeczności i czasie, w którym żyła czy pamiątek po niej. Twoje zadanie to właśnie przygotowanie kapsuły czasu, możesz je wykonać wspólnie z przyjaciółmi, klasą. Kolejne etapy zadania:

  • przygotuj kluczowe informacje o tobie w dowolnej formie np. zdjęć, krótkich nagrań, listu;
  • zgromadź lub wykonaj  kilka pamiątek charakteryzujących ciebie albo rok w którym wykonujesz kapsułę lub czas historyczny;
  • wykonaj kapsułę (materiał i technika dowolne – pamiętaj o trwałości kapsuły). Wykorzystaj swoją kreatywność;
  • wymyśl miejsce, w którym ukryjesz kapsułę (może najbliższy las lub staw, a może jednak odległa wakacyjna destynacja?);
  • zaplanuj dzień i sposób ukrycia swojej kapsuły.

Poniżej krótki przykładowy filmik instruktażowy pt. „Moja miejscowość w roku 2023”

Moduł: : „Trwałość pamięci”