Zadanie kreatywne: Czas na refleksje

Franciszek Liszt skomponował swojego Prometeusza w 1850 roku. Dzieło opiera się na greckim micie, opisującym kradzież ognia od bogów przez Tytana Prometeusza. Swojej symfonii kompozytor nadał numer 5 i włączył ją do cyklu poematów symfonicznych, po tym, jak poprawił ją w 1855 roku.

Zadanie: Proponowana aktywność będzie wymagała od Ciebie, tylko albo aż, skupienia uwagi i uruchomienia wyobraźni. Znasz historię Prometeusza, prekursora dzisiejszego wolontariusza, altruisty wszechczasów? Poświęcił się dla ludzkości, szedł pod prąd boskich oczekiwań, wykradł dla ludzi ogień, sprzyjał im wbrew temu, czego od niego oczekiwał sam gromowładny i jemu podobni. Spotkała go za ten brak pokory i nonkonformizm sroga kara.

Prometeusz przykuty do skały Kaukazu, rycina średniowieczna

fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Przyjmij wygodną pozycję, zamknij oczy i… wysłuchaj symfonii Franciszka Liszta zatytułowanej “Prometeusz”. Link do symfonii znajdziesz tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=j3giqF1DhtI 

Moduł: „Podwaliny działalności altruistycznej i prospołecznej, czyli rzecz o Prometeuszu