Zadanie kreatywne: Badania terenowe nad równością płci w rodzinie

Równość płci jest gwarantowana w aktach międzynarodowych, obowiązujących w Polsce, takich jak „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, „Międzynarodowe Pakty Praw”, „Konwencja w sprawie Likwidacji wszelkich form Dyskryminacji Kobiet”, „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej” czy „Traktat o Unii Europejskiej” oraz w najważniejszych aktach prawnych w polskim prawodawstwie, przede wszystkim w „Konstytucji RP” czy „Kodeksie Pracy”. Artykuł 33 Konstytucji RP mówi: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Równość płci  jest jednym z celów polityk europejskich, tymczasem wskaźnik równouprawnienia płci wciąż jest daleki od 100% równości kobiet i mężczyzn. European Instytute for Gender Equality podaje dane dla Indeksu 2022, według którego UE osiągnęła 68,6 pkt a Polska 57,7 pkt. Jednym z badanych obszarów jest czas, w tej kategorii stwierdzono wzrost obowiązków opiekuńczych obciążających kobiety oraz zwiększenie się różnicy w udziale czasochłonnych prac domowych na rzecz kobiet.

Warto przyjrzeć się wskaźnikom i obszarom tematycznym w poszczególnych krajach https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/time/PL, a także zagrać w grę, by się przekonać jakie  ma się szanse na wykonywanie prac domowych i gotowanie, jaka długość życia przed nami, czy też jak różnią się nasze zarobki zależnie od płci i kraju zamieszkania (https://eige.europa.eu/gender-equality-index/game/PL/M ). Według badań, które pokazywały okres pandemii, 40% kobiet spędzało co najmniej 4 godziny opiekując się dziećmi w ciągu normalnego dnia pracy, robiło to tylko 21% mężczyzn, a także 20% kobiet i tylko 12% mężczyzn poświęcało przynajmniej 4 godziny na pracochłonne obowiązki domowe. Ta nierównowaga jest postrzegana jako przeszkoda w osiągnięciu równości płci.

Zadanie: Spróbuj zbadać, kto i ile czasu w Twoim domu przeznacza na różne prace domowe i zajęcia opiekuńcze. Stwórz zestaw kategorii, staraj się uwzględnić jak najszerszy katalog prac domowych oraz zajęć opiekuńczych np. pranie, prasowanie, segregacja i wynoszenie śmieci i odpadów, wymiana opon, mycie samochodu, naprawy domowego sprzętu, zakupy spożywcze, gotowanie itp., codzienna opieka nad dziećmi 0-11 lat, codzienna opieka nad dziećmi 12-17 lat, codzienna opieka nad osobami starszymi. Wyznacz ramy czasowe np. mniej niż 1 godzina, od 1 do 4 godzin, więcej niż 4 godziny. Uwzględnij fakt, czy badane osoby wykonują pracę zarobkową, czy może się uczą lub pracują nieodpłatnie, zajmując się domem. Zaznacz płeć badanych osób. Zapisz wyniki w formie dowolnego wykresu lub infografiki.

Może zechcesz się nimi podzielić na forum np. w mediach społecznościowych. Ciekawe jaki wskaźnik równouprawnienia osiąga Twoja rodzina?

Moduł: „Kobieta w społeczeństwie”