WAŻNA KWESTIA. PRZECIWDZIAŁANIE WIZERUNKOWI CIAŁA: ZASTRASZANIE I PRESJA RÓWIEŚNIKÓW

POZNAJ KONTEKST

Czytasz raport UNFPA wskazujący, że strach przed wizerunkiem ciała i zawstydzanie (zastraszanie i presja rówieśników) są najbardziej dominującymi czynnikami ryzyka dla zdrowia psychicznego wśród nastolatków. Może to prowadzić do niepokoju, który obejmuje nadmierne i niekontrolowane zmartwienia, silne obawy związane z codziennymi sytuacjami, niechciane myśli, ataki paniki lub obawy związane z sytuacjami społecznymi. Może również prowadzić do depresji, która wpływa na nastrój (emocje) danej osoby, sposób, w jaki się czuje. Może to wpływać na każdą część życia nastolatka, uczucie smutku lub beznadziejności. Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, może to prowadzić do podejmowania ryzykownych zachowań, takich jak spożywanie alkoholu lub zażywanie substancji odurzających lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych w okresie dojrzewania. Zachowania ryzykowne mogą być nieprzydatną strategią radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i mogą poważnie wpływać na samopoczucie psychiczne i fizyczne nastolatka. Dlatego też środowisko rodzinne, szkolne i społeczne musi odgrywać ogromną rolę we wspieraniu dobrostanu psychicznego nastolatków, pomagając im rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne potrzebne do radzenia sobie z obrazem ciała i zawstydzaniem (zastraszanie i presja rówieśników).

Przygotuj kampanię kontrnarracyjną.
Być może pamiętasz, czym jest kampania kontrnarracyjna (jej opis i przykład znajdziesz tutaj). Zbierz grupę i zabierz się do pracy.
Po zapoznaniu się i zrozumieniu przykładu na materiale informacyjnym, spójrz na zdjęcie z obrazem Półnaga w niebieskiej spódnicy Edvarda Muncha. Twoja grupa musi wykorzystać obraz Półnagiej w niebieskiej spódnicy Edvarda Muncha, aby porozmawiać o tym, jak obraz ciała: zastraszanie i presja rówieśników wpływają na zdrowie psychiczne i samopoczucie nastolatków. To znaczy:
• Obraz jest Twoim medium. Musisz więc stworzyć przesłanie dotyczące wizerunku ciała (zastraszanie i presja rówieśników) oraz zdrowia psychicznego nastolatków.
• Aby utworzyć kampanię, skorzystaj z ram dziennika kampanii dla zadania 2, odpowiadając na podane pytania.
W przypadku podwójnej odpowiedzi, prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, aby zastanowić się nad najlepszymi sposobami odpowiedzi na każde pytanie.

RAMY DZIENNIKA KAMPANII KONTRNARRACYJNEJ

Nazwa kampanii

Jak nazywa się Twoja kampania kontrnarracyjna?

Odbiorcy kampanii

Opisz charakterystykę odbiorców. To znaczy, kim są ludzie, do których skierowana jest kampania. Gdzie i kiedy angażują się w mediach społecznościowych?

Wpływ kampanii

Jaka jest zmiana behawioralna lub społeczna, do której kampania ma się przyczynić. Oznacza to długoterminowe wyniki, które chcesz osiągnąć dzięki swojej kampanii.

Cel(e) kampanii

Opisuje, w jaki sposób lub za pomocą jakich środków kampania przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego wpływu.

Założenie(a) kampanii

Do ilu osób ma dotrzeć kampania? Ile postów w mediach społecznościowych lub treści kampanii chcesz wyprodukować?

Treść kampanii

Utwórz treść kampanii: utwórz wiadomość; dodaj wiadomość do swojego medium; wybierz komunikator (opcjonalnie); i opracuj wezwanie do działania.

Rozpowszechnianie kampanii

Których kanałów mediów społecznościowych użyjesz do przeprowadzenia kampanii. To znaczy, w jaki sposób stworzysz widoczność lub za pomocą jakich środków rozpowszechnisz treść swojej kampanii?

Ocena kampanii

Jakich metod użyjesz, aby ocenić, czy osiągasz wyznaczone cele? Jakiego rodzaju wskaźników monitorowania i oceny zamierzasz użyć?

Edvard Munch: Half-Nude in a Blue Skirt. Oil on canvas, 1898. Photo © Munchmuseett