WAŻNA KWESTIA: QUEEROWOŚĆ A PRAWO DO AUTONOMII I SAMOSTANOWIENIA

POZNAJ KONTEKST

Każdy z nas ma prawo do autonomii cielesnej i ma moc dokonywania własnych wyborów dotyczących naszego ciała, ekspresji płciowej i seksualności, a także do tego, by wybory te były wspierane przez wszystkich wokół nas i przez całe nasze społeczeństwo. Jednak milionom osób queer odmawia się prawa do powiedzenia „tak” w kwestii wyboru partnera w małżeństwie. Wielu z nich odmawia się tego prawa ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną, tak jakby ich ciała nie należały do nich. Pozbawianie osób queer autonomii cielesnej powoduje i wzmacnia nierówności i przemoc, które wynikają z dyskryminacji ze względu na płeć. Osoby queer muszą swobodnie korzystać ze swojego nieodłącznego prawa do wyboru tego, co robią ze swoim ciałem, do zapewnienia mu ochrony i opieki, do wyrażania swojej ekspresji. Prawo do autonomii ich ciał oznacza, że mają oni władzę i możliwość dokonywania wyborów bez obawy przed przemocą i dyskryminacją. Tak więc, ponieważ domaganie się autonomii cielesnej ma fundamentalne znaczenie dla korzystania ze wszystkich innych praw człowieka, takich jak prawo do zdrowia lub prawo do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji, społeczeństwo jest zobowiązane do zapewnienia wszelkiego wsparcia osobom queer.

Przygotowanie kampanii kontrnarracyjnej.

Być może pamiętasz, czym jest kampania kontrnarracyjna (jej opis i przykład znajdziesz tutaj). Zbierz grupę i zabierz się do pracy.

Po zapoznaniu się i zrozumieniu przykładu na ulotce, spójrz na zdjęcie z grafiką TERRAM PACIS’ Queer love. Twoja grupa musi użyć tej grafiki TERRAM PACIS „Queer love”, aby podnieść świadomość na temat tego, w jaki sposób społeczeństwo jest zobowiązane do zapewnienia wsparcia osobom queer, aby mogły one dokonywać swoich wyborów w znaczący sposób. To znaczy:

  • Grafika jest twoim medium. Musisz więc stworzyć wiadomość o autonomii cielesnej dla osób queer, aby zapobiec dyskryminacji i przemocy wobec nich.
  • Aby utworzyć kampanię, skorzystaj z ram dziennika kampanii, odpowiadając na podane pytania.

W razie wątpliwości należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi, aby zastanowić się nad najlepszymi sposobami odpowiedzi na każde pytanie.

RAMY DZIENNIKA KAMPANII KONTRNARRACYJNEJ

Nazwa kampanii

Jak nazywa się Twoja kampania kontrnarracyjna?

Odbiorcy kampanii

Opisz charakterystykę odbiorców. To znaczy, kim są ludzie, do których skierowana jest kampania. Gdzie i kiedy angażują się w mediach społecznościowych?

Wpływ kampanii

Jaka jest zmiana behawioralna lub społeczna, do której kampania ma się przyczynić. Oznacza to długoterminowe wyniki, które chcesz osiągnąć dzięki swojej kampanii.

Cel(e) kampanii

Opisuje, w jaki sposób lub za pomocą jakich środków kampania przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego wpływu.

Założenie(a) kampanii

Do ilu osób ma dotrzeć kampania? Ile postów w mediach społecznościowych lub treści kampanii chcesz wyprodukować?

Treść kampanii

Utwórz treść kampanii: utwórz wiadomość; dodaj wiadomość do swojego medium; wybierz komunikator (opcjonalnie); i opracuj wezwanie do działania.

Rozpowszechnianie kampanii

Których kanałów mediów społecznościowych użyjesz do przeprowadzenia kampanii. To znaczy, w jaki sposób stworzysz widoczność lub za pomocą jakich środków rozpowszechnisz treść swojej kampanii?

Ocena kampanii

Jakich metod użyjesz, aby ocenić, czy osiągasz wyznaczone cele? Jakiego rodzaju wskaźników monitorowania i oceny zamierzasz użyć?