Strefa Ucznia – zestaw zadań twórczych

Już wkrótce na tej stronie znajdą się gry mentalne, które będą stanowić inspirację do refleksji nad sztuką.

1

2

3

4

5

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł

Moduł