Rozpoczynamy pracę na pierwszym rezultatem – Repozytorium dla edukatorów

Przed nami pierwsze działania w ramach naszego nowego projektu edukacyjnego pn. Kulturalna Transfuzja. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy mieli okazję stworzyć unikalne materiały do humanistycznej edukacji kontekstowej. Wśród nich znajdą się: pomoce dydaktyczne dla edukatorów, gry mentalne dla uczniów oraz publikacja zawierające dobre praktyki w zakresie integrowania takich przedmiotów szkolnych jak język polski, sztuka czy historia.

Rozpoczęliśmy już prace nad stworzeniem koncepcji pierwszego rezultatu naszego projektu, czyli wirtualnego repozytorium wiedzy na temat humanistycznej edukacji kontekstowej. W tym celu niezbędne okazały się konsultacje merytoryczne z doświadczonymi dydaktykami i ekspertami od edukacji kulturalnej. Sama idea kontekstowej edukacji jest znana od dawna w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Integrowanie wiedzy z fizyki, chemii i matematyki jest bardzo popularne w wielu krajach i pozwala na pełne zrozumienie otaczającego nas świata. W ramach naszego projektu metody i strategie tego typu nauczania zostaną zastosowane do nauczania przedmiotów humanistycznych, co stanowi jeden z elementów innowacyjności działań projektowych. Mamy nadzieję, że nasze repozytorium będzie stanowić cenne źródło inspiracji zarówno dla dydaktyków edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

Materiały dla edukatorów zostaną przygotowane w formie wirtualnego repozytorium, w którym znajdą się: 

  • scenariusze zajęć
  • inspiracje
  • wskazówki metodyczne
  • przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.

Repozytorium zostanie opracowane zgodnie z założeniami myślenia hipertekstowego – treści pomieszczone w poszczególnych częściach repozytorium będą ze sobą korespondowały i wzajemnie się uzupełniały. 

Repozytorium będzie tematycznie powiązane z pozostałymi rezultatami, czyli generatorem aktywności w formie gry typu wylosuj zadanie i patrząc na dzieło, czyli te same dzieła sztuki zostaną zastosowane do stworzenia gier dla uczniów. Gry mają za zadanie wspomagać rozwój uczniów i ich kreatywność oraz wspierać ich w trudnościach, jakie mogły wyniknąć z pandemii np. lęk i problem barier międzyludzkich. Zadania będą wykorzystywały metody arteterapii, samorozwoju, różnorodnych technik i zagadnień.