Rozpoczynamy prace nad grami mentalnymi

Od początku lutego z wielkim zapałem działa i tworzy fantastyczny zespół, przygotowujący gry mentalne/zadania kreatywne do projektu „Kulturalna transfuzja”. W zespole współpracują humanistki, edukatorki i pedagożki o dużym doświadczeniu i ciekawym dorobku w pracy z dziećmi i młodymi ludźmi. Na ostatnim spotkaniu dołączyła do nich Renata Polończyk-Bociąga psycholożka i terapeutka, która będzie wspierać zespół w zakresie konsultacji merytorycznych. Zostały zaprezentowane pierwsze propozycje zadań twórczych, które świetnie się wpisują w założenia projektu i pomogą młodym ludziom w doświadczaniu kultury w ekscytujący i pełniejszy sposób. Nad pracami zespołu czuwa Anna Zachurzok, współpracowniczka Fundacji i współautorka projektu.