Pierwsze warsztaty z wykorzystaniem modułów już za nami!

Testowa lekcja według scenariusza, który powstał w ramach projektu pn. Kulturalna Transfuzja, za nami. Uczniowie byli niesamowicie zaangażowani w udział w zajęciach. Dowodzi to, że stworzony przez naszych specjalistów przykładowy zestaw materiałów dydaktycznych pozytywnie wpłynie na promowanie idei humanistycznej edukacji kontekstowej (HEK) wśród młodzieży.

Moduł, z którym miała przyjemność pracować młodzież na testowych zajęciach, dotyczył tematu wolności w sztuce.  Wiąże się on mocno ze swobodą wypowiedzi artystycznej, która od lat jest sytuowana w groźnej opozycji wobec wolności wyznania. Uczestniczki i uczestnicy podczas zajęć poznali ważne dzieło sztuki współczesnej pn. Tęcza, Julity Wójcik oraz etapy istotnego sporu wokół tego artefaktu. Szczególny nacisk położono na rozwijanie kompetencji społecznych oraz rozważania o wartościach. Ważnym aspektem była praca młodzieży w grupie i nauka wypracowywania wspólnego stanowiska związanego z tematem wolności w sztuce. W kartach pracy znalazły  się aż 3 metody pracy z uczniami oraz różnorodne proponowane narzędzia dydaktyczne.