Norweskie spojrzenie na edukację kontekstową – odkrycia, zaskoczenia, zadziwienia

W trakcie wizyty w Oslo, która odbyła się w ramach naszego spotkania projektowego z partnerem, czyli Fundacją Terram Pacis, mieliśmy okazję bezpośrednio doświadczyć norweskiego podejścia do edukacji kontekstowej. Spotkanie było bardzo owocne, a jego efekty już wkrótce zostaną przedstawione na stronie internetowej projektu w postaci nowych gier mentalnych.

Podczas spotkania wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie HEK oraz omówiliśmy różne podejścia do pracy z młodzieżą. Norweski partner zaprezentował zaskakujące i niezwykle inspirujące podejście do edukacji kontekstowej, które polega na wykorzystaniu lokalnej historii i kultury do pracy z młodzieżą.

Norweskie podejście do HEK polega na wprowadzeniu młodzieży w historię i kulturę danego regionu, co umożliwia im lepsze zrozumienie kontekstu, w którym żyją. Dzięki temu młodzież może lepiej zrozumieć swoją tożsamość, ale także uczy się szacunku dla różnych kultur i tradycji.

Spotkanie z partnerem z Oslo było nie tylko ciekawą wymianą doświadczeń, ale także okazją do odkrycia nowych i inspirujących pomysłów w zakresie edukacji kontekstowej.