WYKLUCZENIE

Społeczna alienacja – temat ponadczasowy

Przejawy „inności’ od zawsze obecne były w społeczeństwie – ich nośnikiem były przekazy w literaturze, sztuce, muzyce. Często temat ten miał wydźwięk pejoratywny, powodując u jednostek utożsamiających się z tym określeniem zaniżoną samoocenę – głównym powodem był brak akceptacji społecznej czy wręcz ostracyzm. Zajęcia skłonią uczniów do refleksji nad pojęciem „inności”, jak również wykluczenia społecznego. Uczniowie będą mieli okazję zastanowić się nad własnymi cechami, świadczącymi o ich „inności”, pokazane zostanie, że każdy ma prawo do szacunku.

W prezentowanym scenariuszu, będącym inspiracją do własnych działań dydaktycznych wykorzystano ćwiczenia integrujące wiedzę z różnych przedmiotów humanistycznych w celu lepszego rozumienia tematu wykluczenia społecznego.

DZIEŁO WIODĄCE DLA OMAWIANIA TEMATU

Katedra w Notre-Dame w Paryżu

INSPIRACJA: Model Katedry Notre-Dame w Paryżu w 3D:

http://www.notredamemodel.com

DZIEŁA INSPIROWANE DZIEŁEM WIODĄCYM

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Prezentowany moduł został przygotowany zgodnie z założeniami dydaktyki konstruktywistycznej – rola nauczyciela polega na prowadzeniu ucznia, tworzeniu sytuacji problemowych i stwarzaniu warunków do ich rozwiązania. W module wykorzystano grę dydaktyczną, co pozwoli na łatwiejsze przyswojenie nowych treści.

LITERATURA POLECANA

Autorka modułu i scenariusza: Izabela Michta