KONSUMPCJONIZM

Czy wszystko jest na sprzedaż? Kilka słów o konsumpcjonizmie i popkulturze

Współcześnie mamy do czynienia z nadmiarem szeroko rozumianym. Kultura masowa, wielość informacji oraz różne ideologie sprawiają, że jednostka czuje się niepewnie w nowoczesnym świecie. Sztuka, tak jak inne wytwory ludzkiej działalności, przeszły ogromną transformację. Aksjomaty w ponowoczesnym społeczeństwa są niepewne, to co wysokie miesza się z tym, co niskie. Uczniowie pozostawieni w pędzącym multimedialnym świecie często nie mają chwili na refleksję nad własnym jestestwem. Niniejszy moduł został skonstruowany w taki sposób, by uczniowie zastanowili się nad współczesną konsumpcją. Podjęli refleksję na temat tego, czy liczy się dla nich „mieć” czy „być”. Punktem wyjścia do tych rozważań stało się kultowe dzieło Andy’ego Warhola Puszki z zupą firmy Campbell. Na jego podstawie oraz na podstawie innych utworów nauczyciel przeprowadzi zajęcia. W prezentowanym module wykorzystano  różne metody i pomoce dydaktyczne, takie jak: prezentacje multimedialne, materiały audiowizualne, burzę mózgów, pracę zespołową, gry dydaktyczne, dyskusje.

DZIEŁO WIODĄCE DLA OMAWIANIA TEMATU

Puszki z zupą firmy Campbell (1962)

Andy Warhol

DZIEŁA INSPIROWANE DZIEŁEM WIODĄCYM

Tesco Value Tomato Soup Can (2006), BANKSY
Wazon z motywem pracy Andy’ego Warhola Rosenthal
Jak jeść lody [w:] Zapiski na pudełku od zapałek (1989), Tom 1, Umberto Eco

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Moduł został przygotowany tak, aby skłonić uczniów do refleksji. Zaproponowano w nim metody zarówno aktywizujące, wzbudzające refleksję, miniwykłady, prace w grupach oraz atrakcyjne i multimedialne pomoce dydaktyczne. Wszystkie techniki i metody mają wzmocnić proces uczenia się.

LITERATURA POLECANA

  • Bauman Z., O popkulturze. Wpisy, 2008 Warszawa.
  • Krajewski M, Kultury kultury popularnej, 2005 Poznań.
  • Winzer F., Słownik sztuk pięknych, 2000 Katowice.
  • Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D., Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka, 2010 Warszawa.
  • Walendziak I., Walczyk M., Matura. Wiedza o społeczeństwie. Vademecum 2022. Zakres rozszerzony, 2021 Warszawa. 
  • Banksy and Warhol – wystawa, Palazzo della Cultura, 2022 Catania. 
  • BANKSY realismo capitalista, – wystawa, Teatro Margherita, 2022 Bari. 
  • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, 2009 Warszawa. 
  • Bułczańska D,. Sztuka konsumpcji, konsumpcja sztuki, „SZTUKI. CZASOPISMO O SZTUKACH NIECZYSTYCH” nr 1/2015.

Autor modułu i scenariusza: Szymon Witczak