CIAŁOPOZYTYWNOŚĆ

Porozmawiajmy o ideałach piękna. Od starożytności do ciałopozytywności XXI wieku.

Termin „ciałopozytywność” (z ang. body positivity) na stałe zagościł w naszej świadomości. „Wielki słownik języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego definiuje ciałopozytywność jako „pogląd mówiący o tym, że każdy człowiek powinien mieć serdeczne nastawienie do swojego ciała bez względu na jego wygląd”. Pogląd ten wiąże się z ruchem społecznym, który w ostatnich latach pozostaje niezwykle żywy w mediach społecznościowych (vlogi, konta na Instagramie, TikToki, itp.) i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Warto rozmawiać z młodymi ludźmi na temat ciała i jego postrzegania na przestrzeni wieków (w sztuce, literaturze i społeczeństwie).

DZIEŁO WIODĄCE DLA OMAWIANIA TEMATU

Wenus z Milo, ok. 130–100 r. p.n.e.

Kompilacja TikToków przedstawiających „idealnych ludzi”

Treści internetowych twórców ciałopozytywnych

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Moduł opiera się na prezentowanym przez nauczyciela pokazie slajdów zawierającym wybrane teksty kultury. Każdy slajd może stanowić punkt wyjścia do rozmowy uczniów z prowadzącą/prowadzącym i do wymiany przemyśleń.  Nauczyciel umożliwia uczniom wyrażanie swojego zdania na prezentowany temat, może też inicjować dyskusję. Zatem, mimo że to nauczyciel przygotował prezentację zawierającą wybrane przez niego teksty kultury, jej omówieniem będą zajmowali się wszyscy uczestnicy zajęć.

LITERATURA POLECANA

  • Eco U., Historia piękna, Poznań 2018.
  • Eco U., Historia brzydoty, Poznań 2018.
  • Krech S., Ewolucja postrzegania ciała kobiety i współczesny wymóg bycia pięknym [w:] Edukacja, sztuka, etyka w kontekście filozofii Platona – od teorii do praktyki, red. I. Dudzik, B. Czuba, Jarosław 2017.
  • Wójcik K., Redefinicja postrzegania ciała w dyskursie medialnym – ciałopozytywność i ciałoneutralność [w:] „Studenckie Prace Prawnicze, Administracyjne i Ekonomiczne Tom 38”, Warszawa 2021.

Autorstwo modułu i scenariusza: Ewa Noworzyn-Pilch

nauczycielka języka polskiego. Od 1996 roku uczy literatury polskiej, filozofii i etyki. Podejmowała z uczniami różne inicjatywy edukacyjne i kampanie społeczne: obozy naukowe, projekty teatralne i dziennikarskie. Jest opiekunką finalistów i laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz polskiej edycji Olimpiady Filozoficznej w swojej szkole. Nauczycielka współpracuje z polskimi uczelniami i teatrami w regionie śląskim.
Została uhonorowana nagrodą kuratora śląskiego i prezydenta miasta Chorzowa.