ALTRUIZM

Podwaliny działalności altruistycznej i prospołecznej, czyli rzecz o Prometeuszu

Aktywność społeczna, partycypacja młodych ludzi, działania wolontariackie i altruizm to tematy coraz częściej poruszane podczas publicznych dyskusji, debat i konferencji. Rzadko jednak pamięta się o tym, by tak ważne tematy podejmować również w szkole. Moduł prezentuje mitologiczną historię być może najstarszego altruisty – Prometeusza, a także inspiracje tym motywem w sztuce dawnej i współczesnej. Na podstawie mitu nauczyciel prowadzi dyskusje na temat działań altruistycznych, korzyści, profilu altruisty, uczniowie planują działania wolontariackie. Zajęcia zmuszają do refleksji nad własnym zachowaniem, istotnością podejmowania działań altruistycznych i zaangażowania społecznego.

W prezentowanym module wykorzystano gry dydaktyczne, quiz, dyskusje.

DZIEŁO WIODĄCE DLA OMAWIANIA TEMATU

Mit o Prometeuszu

Parandowski J., Mitologia, Czytelnik, Warszawa 1982.

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Prezentowany moduł został przygotowany zgodnie z założeniami dydaktyki konstruktywistycznej, dlatego nie jest on ani wykładem, ani pogadanką – rola nauczyciela nie polega tutaj na suchym dostarczaniu przekazu czy narzucaniu sposobu rozumowania, lecz na prowadzeniu ucznia, prowokowaniu konfliktu poznawczego, tworzeniu sytuacji problemowych i stwarzaniu warunków do ich rozwiązania. W module wykorzystane są gry dydaktyczne, dzięki którym uczestnicy łatwiej przyswoją nowe informacje lub przypomną sobie treści poruszane wcześniej.

LITERATURA POLECANA

  • Mit. Człowiek. Literatura. Red. Stanisław Stabryła. Warszawa 1991.
  • Graves R., Mity greckie. Londyn 1955.
  • Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa 2018, s. 136-144.
  • Kuc A., Artystyczne renarracje i reinterpretacje mitu o Prometeuszu. Dostępny w internecie: https://kanonlektur.pl/wpisy/mit-prometeusz/ (dostęp 11.06.2022).
  • Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian.Londyn 1992.
  • Prometeusz [w:] Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990, s. 303-304.
  • Prometeusz [w:] Mała encyklopedia kultury antycznej A-Z, Warszawa 1983, s. 619.

Autorka modułu i scenariusza: Małgorzata Grzonka