Istota podróżowania

W jaki sposób podróże kształcą? Wędrówka Małego Księcia

O tym, że podróże kształcą, słyszymy od dawna. Kształcą m.in. nasze kompetencje społeczne, rozwijają umiejętności organizacyjne, kreatywność, uczą tolerancji, przedsiębiorczości, umacniają relacje międzyludzkie i pozwalają na nawiązanie nowych kontaktów i poznawanie wielu kultur. W edukacji szkolnej omawianych jest kilka lektur opartych o podróż bohatera (rzeczywistą, pamięciową, mentalną itp.), rzadko kiedy podejmuje się jednak próbę pokazania młodzieży, jak podróżować w realnym świecie. Proponowany moduł prezentuje podróż przez różne epoki kulturalne, dzięki czemu przygotowuje młodzież do egzaminu kończącego szkołę. Rozwija ich kompetencje społeczne, w tym umiejętności pracy w zespole, kompetencje liderskie – w trakcie realizacji uczestnicy zajęć pracują w tych samych grupach przez kilka godzin. W prezentowanym module wykorzystano wiele kart pracy, quiz, dyskusję, pracę zespołową.

DZIEŁO WIODĄCE DLA OMAWIANIA TEMATU

Mały Książę, Antoine de Saint-Exupéry, 1943.

DZIEŁA INSPIROWANE DZIEŁEM WIODĄCYM

Mały Książe odnaleziony, Jean-Pierre Davidts, 1997.
Mały Książę, film animowany, 2019.

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Prezentowany moduł został przygotowany zgodnie z założeniami dydaktyki konstruktywistycznej, dlatego nie jest on ani wykładem, ani pogadanką – rola nauczyciela nie polega tutaj na suchym dostarczaniu przekazu czy narzucaniu sposobu rozumowania, lecz na prowadzeniu ucznia, prowokowaniu konfliktu poznawczego, tworzeniu sytuacji problemowych i stwarzaniu warunków do ich rozwiązania. W module wykorzystane są gry, atrakcyjne karty pracy i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy łatwiej przyswoją nowe informacje lub przypomną sobie treści poruszane wcześniej.

LITERATURA POLECANA

  • Bortnowski S., Konteksty dzieła literackiego. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli szkół średnich, Warszawa 1991.
  • Bortnowski S., Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach polskiego, Warszawa 2003.
  • Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D., Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, Warszawa 2010.
  • Kołakowski L., Ułamki filozofii. Najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem, Warszawa 2017.
  • Mazurkiewicz G., Nauczyciele – odpowiedzialni obywatele: poradnik pozytywnego myślenia, [w] Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, red. Grzegorz Mazurkiewicz, Warszawa – Kraków 2014. 
  • Walendziak I., Walczyk M., Matura. Wiedza o społeczeństwie. Vademecum 2022Zakres rozszerzony, Warszawa 2021. 
  • Żmijewski A., Stosowane sztuki społeczne, Kraków 2007.

Autorstwo modułu i scenariusza: Małgorzata Grzonka