Kolejny moduł przetestowany

Grupa licealistów testowała moduł pt. Od Platona do Gotowych na wszystko. Jest to jeden z modułów, który podejmuje ważne kwestie dotyczące roli i pozycji kobiet w społeczeństwie. Kwestia wychowania i edukacji kobiet na przestrzeni kolejnych epok w XXI wieku bardzo zainteresowała młodzież, która chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Jest to dla nas i naszych modułów najlepsza rekomendacja i motywacja do tworzenia kolejnych modułów