Kampania kontrnarracyjna

IDEA:

Kampania kontrnarracyjna to działanie lub strategia komunikacyjna, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym narracjom, dezinformacji, mowie nienawiści lub innym szkodliwym treściom za pomocą konkurencyjnej narracji lub przekazu. Kampanie kontrnarracyjne są często stosowane w celu zwalczania skrajnych przekazów, które mogą mieć negatywny wpływ na społeczeństwo, np. propagowania nienawiści, radykalizacji czy dezinformacji.

Kampania kontrnarracyjna może mieć różne cele, takie jak:

 1. Podnoszenie świadomości: Przekazywanie informacji i faktów, które zweryfikują lub obalą fałszywe przekazy lub mity.
 2. Rozbijanie stereotypów: Promowanie bardziej zrównoważonych, pozytywnych i prawdziwych obrazów lub narracji w celu przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji.
 3. Dezaktywizacja ekstremizmu: Skierowanie przekazów w kierunku osób narażonych na radykalizację w celu odwiezienia ich od ekstremistycznych przekonań.
 4. Zmiana zachowań i postaw: Inspirowanie ludzi do podejmowania pozytywnych działań lub zmiany swojego zachowania na lepsze.

Kampanie kontrnarracyjne mogą wykorzystywać różne narzędzia i kanały komunikacyjne, takie jak media społecznościowe, strony internetowe, materiały edukacyjne, a także zaangażowanie społeczności i liderów opinii. Ich celem jest zrekompensowanie wpływu negatywnych przekazów lub zmiana sposobu myślenia i postaw w społeczeństwie w bardziej pozytywny i konstruktywny sposób.

PRZYKŁADOWA KAMPANIA:

KAMPANIA UŚWIADAMIAJĄCA NA TEMAT ZDROWIA MENSTRUACYJNEGO

Nazwa kampanii (Jak nazywa się twoja kampania kontrnarracyjna?)

Mój okres to moja supermoc!

Odbiorcy kampanii (Opisz charakterystykę odbiorców. To znaczy, kim są ludzie, do których kierowana jest kampania. Gdzie i kiedy angażują się w mediach społecznościowych?)

Młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą. Grupy docelowe można podzielić na następujące segmenty: Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą; Instytucje lokalne; Społeczność lokalna; oraz Instytucje krajowe (instytucje edukacyjne lub wydziały zdrowia młodzieży).

Wpływ kampanii (Jaka jest zmiana behawioralna lub społeczna, do której kampania ma się przyczynić. To znaczy, jakie długoterminowe wyniki chcesz osiągnąć dzięki swojej kampanii.)

Kampania ta ma na celu wywołanie zmiany zachowań, aby przyczynić się do zmiany poglądów, perspektyw i sposobu myślenia ludzi na temat przełamywania stereotypów, stygmatyzacji i tabu wokół menstruacji i produktów menstruacyjnych.

 • Zaspokojenie potrzeby: poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni dyskusyjnej, w której ludzie mogą czuć się pewniej, ucząc się i dzieląc swoimi obawami dotyczącymi zdrowia i problemów związanych z menstruacją.

Wypełnienie luki: poprzez budowanie współpracy z młodymi ludźmi w celu dzielenia się i promowania pozytywnych historii na temat menstruacji.

Cel(e) kampanii (Opisuje, w jaki sposób lub za pomocą jakich środków kampania przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego wpływu)

 • Reedukacja młodych ludzi na temat menstruacji.
 • Promowanie otwartej komunikacji na temat menstruacji w związkach intymnych.
 • Wzywanie młodych kobiet do angażowania się w rozmowy na temat różnych doświadczeń związanych ze zdrowiem menstruacyjnym.

Założenia kampanii (Do ilu osób ma dotrzeć kampania? Ile postów w mediach społecznościowych lub treści kampanii chcesz wyprodukować?)

Dotarcie do 1000 młodych ludzi w wieku od 16 do 26 lat. Oraz 500 pracowników młodzieżowych i nauczycieli pracujących z młodymi ludźmi. Spodziewamy się przeprowadzić wywiady z co najmniej 3 młodymi kobietami. Z każdego wywiadu możemy uzyskać 3 wiadomości lub cytaty i użyć grafiki, aby się nimi podzielić.  W sumie powstanie 9 treści kampanii.

Treść kampanii (Utwórz treść kampanii: stwórz wiadomość; dodaj wiadomość do medium; wybierz komunikator (opcjonalnie); i opracuj wezwanie do działania.)

TREŚĆ 1:

 • Wiadomość: Miesiączka – zdrowy, naturalny proces biologiczny.
 • Medium: 1 grafika z 28-dniowym cyklem menstruacyjnym.
 • Wezwanie do działania: Polub, udostępnij, skomentuj.
 • Napis: Normalny cykl menstruacyjny bez żadnych zaburzeń trwa średnio 28 dni. Typowy okres lub miesiączka trwa od 3 do 7 dni, przy czym pierwsze trzy dni zwykle charakteryzują się największą intensywnością krwawienia.

TREŚĆ 2:

 • Wiadomość: Ile krwi traci kobieta podczas każdej miesiączki?
 • Medium: 1 zdjęcie z kubeczkiem menstruacyjnym.
 • Wezwanie do działania: Polub, udostępnij, skomentuj.
 • Caption: Podczas przeciętnej miesiączki traci się od kilku do kilkudziesięciu ml krwi. Przyjmuje się, że powyżej 80 ml to już obfita miesiączka.

TREŚĆ 3:

 • Wiadomość: Menstruacja, mity i tematy tabu.
 • Medium: 1 obraz przedstawiający tabu związane z menstruacją.
 • Wezwanie do działania: Polub, udostępnij, skomentuj. Jakie mity na temat miesiączki istnieją w Twojej społeczności?
 • Napis: Bez względu na to, którą kulturę weźmiemy pod uwagę, język opisujący menstruację jest pełen eufemizmów, mitów, tabu i uporczywych patriarchalnych konstrukcji, które ilustrują społeczny dyskomfort związany z menstruacją.

Rozpowszechnianie kampanii (Których kanałów mediów społecznościowych użyjesz do prowadzenia kampanii. To znaczy, w jaki sposób stworzysz widoczność lub za pomocą jakich środków rozpowszechnisz treść swojej kampanii?)

Aby dotrzeć i zaangażować docelowych odbiorców, kampania będzie prowadzona w następujących kanałach mediów społecznościowych:

 • Twitter (X).
 • Facebook.
 • Instagram.

Ocena kampanii (Jakich metod użyjesz, aby ocenić, czy osiągasz wyznaczone cele? Jaki rodzaj wskaźników monitorowania i oceny zamierzasz użyć?)

Aby ustalić jasne wskaźniki, które pomogą nam zrozumieć naszych docelowych odbiorców, sposób, w jaki angażują się w kampanię i wpływ, jaki ma kampania; nasze wskaźniki są podzielone na dwa typy:

 • Świadomość: wskaźniki, które wskazują liczbę osób, do których dotarła reklama: np. wyświetlenia, zasięg lub wyświetlenia wideo, a także informacje demograficzne: np. wiek, płeć lub położenie geograficzne, które zapewniają wgląd w to, czy dotarto do właściwych odbiorców.
 • Zaangażowanie: wskaźniki, które pokazują, w jakim stopniu ludzie wchodzili w interakcję z treściami kampanii: w tym wskaźniki retencji wideo, liczba polubień, komentarzy lub udostępnień.