Startujemy z projektem polsko-norweskiej transfuzji kulturalnej

Od lutego 2022 do stycznia 2024 w partnerstwie ze znaną nam Fundacją Terram Pacis z Oslo będziemy realizowali szereg zadań w ramach projektu „Kulturalna transfuzja”. Ta strona została założona po to, aby dzielić się rezultatami tego projektu, w centrum którego usytuowana została idea humanistycznej edukacji kontekstowej (HEK). Chcemy zainspirować edukatorów i nauczycieli do integrowania wiedzy z przedmiotów humanistycznych. Cele naszego projektu to bowiem poprawa jakości edukacji młodzieży poprzez włączanie nowych technologii oraz metod w nauczanie przedmiotów humanistycznych (konteksty, edukacja interdyscyplinarna).

W ramach projektu zaplanowane jest wypracowanie 4 rezultatów:

  • IO1 – Humanistyczna edukacja kontekstowa;
  • IO2 – Zestaw zadań twórczych;
  • IO3 – Edukacja kulturalna, dobre praktyki oraz organizację  wydarzeń upowszechniających.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której będą pojawiać się rezultaty naszych działań.