CULTURAL TRANSFUSION

Rezultaty intelektualne

STREFA
EDUKATORA

STREFA
UCZNIA

DOBRE
PRAKTYKI HEK

Hek, czyli humanistyczna edukacja kontekstowa

Humanistyczna edukacja kontekstowa (HEK) polega na dostrzeżeniu wzajemnych powiązań między zagadnieniami, jakie są poruszane na różnych przedmiotach humanistycznych. Integrowanie wiedzy z tych przedmiotów podczas pracy nad konkretnym problemem pozwala na łatwiejsze przyswojenie treści oraz większą zdolność wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.

Aktualności