Odwiedź stronę wkrótce. Obecnie pracujemy nad Zestawem dobrych praktyk HEK, czyli broszurą informacyjną, jak skutecznie wykorzystywać ideę humanistycznej edukacji kontekstowej w edukacji formalnej i nieformalnej.