Kategoria kobieta

Zadanie kreatywne: Badania terenowe nad równością płci w rodzinie

Równość płci jest gwarantowana w aktach międzynarodowych, obowiązujących w Polsce, takich jak „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, „Międzynarodowe Pakty Praw”, „Konwencja w sprawie Likwidacji wszelkich form Dyskryminacji Kobiet”, „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej” czy „Traktat o Unii Europejskiej” oraz w najważniejszych…

Zadanie kreatywne: Współczesne poradniki dobrych żon

Ktoś może powiedzieć, że amerykański „Poradnik dobrej żony” z 1955 roku zamieszczony jako tekst źródłowy w module zatytułowanym “Kobieta w społeczeństwie” to przeszłość i przeżytek. Ciekawostka historyczna, która pokazuje zamierzchłą przeszłość, nieaktualny stan rzeczy. Niektórzy mogą więc w tym poradniku…

Zadanie kreatywne: Tylko czy aż kobieta?

Na przestrzeni wieków umniejszano i nadal umniejsza się rolę kobiet w społeczeństwie, ich sukcesy, odkrycia, pozycję. Znaczące dokonania kobiet przypisywano ich mężom lub ich męskim przełożonym, czego, nie tak odległym przykładem, może być brytyjska biofizyczka Rosalind Franklin, której badania przyczyniły…

Zadanie kreatywne: Edukacja artystyczna kobiet

Pewnie zauważyłeś(aś), że większość znanych nazwisk w historii sztuki należy do mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że kobiety nie zajmowały się działalnością artystyczną. Miały one ograniczony dostęp do edukacji, jednak wielu z nich udało się osiągnąć sukces w świecie sztuki.…