Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która została opracowana jako podsumowanie i uzupełnienie przygotowanych w ramach projektu „Kulturalna Transfuzja” scenariuszy zajęć i zestawu zadań twórczych. Opublikowana praca to nieocenione źródło inspiracji dla nauczycieli i edukatorów. Omawiana ona koncepcję humanistycznej edukacji kontekstowej (HEK) oraz zachęca do korzystania z przygotowanych w ramach projektu scenariuszy i gier mentalnych. Autorzy. Ta praktyczna publikacja, opracowana przez doświadczonych nauczycieli, edukatorów i społeczników, stanowi cenny przewodnik i źródło gotowych materiałów dydaktycznych, cennych zarówno dla rozwoju kreatywności uczniów, jak i ich przewodników nauczycieli.