Zadanie kreatywne: Artystyczne kontrowersje

Czy znasz przykłady dzieł sztuki, które wzbudziły wyjątkowe kontrowersje z uwagi na prezentowane treści? Zobacz przykłady prac, które wywołały głośne, medialne skandale i skłoniły szeroką publiczność, media oraz polityków do dyskusji. Wyszukaj informacje prasowe na temat prezentowanych dzieł i posłuchaj wypowiedzi artystów na ich temat. Jak myślisz, jakie były motywacje twórców? Wzbudzenie kontrowersji, a może wyrażanie poglądów tak, aby przyciągnąć uwagę? Czy myślisz, że mieli oni prawo wypowiedzieć się w taki sposób, pomimo, że wiele osób poczuło się urażonych? Andres Serrano, Immersja (Piss Christ), 1987. “To, co mnie obraża, to fakt, że jestem opisywany jako anty-chrześcijański bigot. Grubo się mylą,…

Continue Reading