Zadanie kreatywne: Manifest wolnościowy

            Od zarania dziejów ludzkość bezustannie mierzy się z łamaniem praw wolnościowych Walka o wolność przybierała i stale przybiera różnorakie formy we wszystkim możliwych dziedzinach życia w tym: politycznych, ekonomicznych, duchowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych itd.  Wyznaczanie granic państwowych, walka o wolne wybory czy prawa wyborcze, wyznanie religijne, prawo do swobody wypowiedzi, prokreacji, identyfikacji seksualnej czy wręcz możliwości decydowania o swoim ciele i jego wyglądzie, to tylko niektóre płaszczyzny, gdzie walka o tą fundamentalną wartość, jaką jest wolność, wydaje się nie mieć końca. Nie ma chyba części globu ziemskiego, gdzie prawa i wolności jednostki, grupy czy narodu nie zostają naruszane lub…

Continue Reading