WAŻNA KWESTIA: QUEEROWOŚĆ A PRAWO DO AUTONOMII I SAMOSTANOWIENIA

POZNAJ KONTEKST Każdy z nas ma prawo do autonomii cielesnej i ma moc dokonywania własnych wyborów dotyczących naszego ciała, ekspresji płciowej i seksualności, a także do tego, by wybory te były wspierane przez wszystkich wokół nas i przez całe nasze społeczeństwo. Jednak milionom osób queer odmawia się prawa do powiedzenia „tak” w kwestii wyboru partnera w małżeństwie. Wielu z nich odmawia się tego prawa ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną, tak jakby ich ciała nie należały do nich. Pozbawianie osób queer autonomii cielesnej powoduje i wzmacnia nierówności i przemoc, które wynikają z dyskryminacji ze względu na płeć. Osoby…

Continue Reading