WAŻNA KWESTIA. PRZECIWDZIAŁANIE WIZERUNKOWI CIAŁA: ZASTRASZANIE I PRESJA RÓWIEŚNIKÓW

POZNAJ KONTEKST Czytasz raport UNFPA wskazujący, że strach przed wizerunkiem ciała i zawstydzanie (zastraszanie i presja rówieśników) są najbardziej dominującymi czynnikami ryzyka dla zdrowia psychicznego wśród nastolatków. Może to prowadzić do niepokoju, który obejmuje nadmierne i niekontrolowane zmartwienia, silne obawy związane z codziennymi sytuacjami, niechciane myśli, ataki paniki lub obawy związane z sytuacjami społecznymi. Może również prowadzić do depresji, która wpływa na nastrój (emocje) danej osoby, sposób, w jaki się czuje. Może to wpływać na każdą część życia nastolatka, uczucie smutku lub beznadziejności. Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, może to prowadzić do podejmowania ryzykownych zachowań, takich jak spożywanie alkoholu…

Continue Reading